Basten Bouwmanagement

Basten Bouwmanagement is een adviesbureau gericht op het managen, begeleiden, adviseren en organiseren van het bouwproces vanaf de initiatieffase t/m nazorgfase van A t/m Z. Tijdens de realisatiefase kunnen de werkzaamheden ook uit directievoering en controle van de uitvoering bestaan.

Arno van Basten van Basten Bouwmanagement is een van uw bouwstenen voor uw bouwproces. Hij organiseert uw bouwproces zodat alle bouwstenen (architect, constructeur, overige adviseurs en het bouwbedrijf) op het juiste moment en op de juiste wijze worden ingezet.

Door de zeer uiteenlopende ervaring van Arno van Basten kan Basten Bouwmanagement een brede diversiteit aan bouwprocessen voor u managen, zoals woningbouwprojecten, utiliteitsprojecten en kantoorgebouwen. Basten Bouwmanagement kan op verschillende projectmanagement functies binnen het bouwproces worden ingezet. Basten Bouwmanagement kan voor zowel een woningcorporatie, gemeente, (particuliere-) opdrachtgevers, ontwikkelaars, eindgebruikers (huurder / koper) en een bouwbedrijf het bouwmanagement verzorgen.

Arno van Basten van Basten Bouwmanagement is een doorzetter en heeft een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Hij pakt de zaken graag grondig en zorgvuldig aan. Op Basten Bouwmanagement kunt u bouwen!

Contactgegevens

Laatste update