Updates


Adviesbureau Basten Bouwmanagement

Vanaf 1 januari 2012 is Arno van Basten als (freelance) adviesbureau met de bedrijfsnaam Basten Bouwmanagement ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Basten Bouwmanagement is een adviesbureau gericht op het managen, begeleiden, adviseren en organiseren van het bouwproces vanaf de initiatieffase t/m nazorgfase van A t/m Z. Arno van Basten van Basten Bouwmanagement is een van uw bouwstenen voor uw bouwproces. Hij organiseert uw bouwproces zodat alle bouwstenen (architect, constructeur, overige adviseurs en het bouwbedrijf) op het juiste moment en op de juiste wijze worden ingezet.