Arno van Basten

Arno van Basten is geboren op 16 januari 1975 in Boxtel. Hij is getrouwd en heeft 3 kinderen. Na een succesvolle afronding van de studie bouwkunde met differentiatie economie aan de Hogeschool te 's-Hertogenbosch is hij vanaf 1998 werkzaam in de bouwbranche. Naast diverse kleinere cursussen, zoals leidinggeven en vergaderen, heeft hij de post HBO-leergang hoger bouwprojectmanagement gevolgd en met een diploma afgerond. Om een bredere kijk te krijgen in het handelen van mensen heeft hij enkele jaren geleden tevens deelgenomen aan de opleiding NLP Practitioner.

Naast de beheersing van de kwaliteit is de kostenbeheersing de rode draad in elk project. Het is dan ook een bewuste keuze geweest van Arno van Basten om na zijn studie bouwkunde in 1998 bij het adviesbureau de Brink Groep te gaan werken. Bij de Brink Groep heeft hij, in de functie van calculator/projectmedewerker, ervaring opgedaan met het opstellen van elementenramingen in de initiatieffase tot directie- en inschrijfbegrotingen bij volledig uitgewerkte bouwplannen.

In 1999 is Arno van Basten bij Arcadis Bouw en Vastgoed de uitdaging aangegaan om zijn ervaringen op het gebied van kostenbeheersing uit te breiden met het vakgebied projectmanagement. Naast diverse projectmanagement werkzaamheden in de initiatief- en definitiefase op verschillende utiliteitsprojecten heeft hij in de functie van projectcoƶrdinator veel projectmanagement ervaring opgedaan bij de huurdersbegeleiding van een aantal nieuwbouw kantoorlocaties van Atos Origin. Vervolgens heeft Arno van Basten in de functie van projectleider de realisatie van het nieuwbouw Gemeentehuis en Multifunctioneelcentrum te Ridderkerk mogen aansturen. In een zeer intensieve samenwerking met het ontwerpteam gaf Arno van Basten sturing aan het proces vanaf de ontwerpfase t/m de uitvoeringsfase. De contractering van het bouwbedrijf behoorde tevens tot zijn werkzaamheden. Gedurende de uitvoeringsfase van het project heeft Arno van Basten invulling gegeven aan de rol van directievoerder. Na succesvolle afronding van de nazorgfase van het Gemeentehuis heeft Arno van Basten voor de uitbreiding van het distributiecentrum TNT te Duiven een deel van de projectmanagement werkzaamheden verzorgd vanaf de initiatieffase t/m de uitvoeringsfase. Vervolgens is hij circa 1 jaar intensief betrokken geweest bij ontwikkeling van het Stadion Oostpoort te Haarlem met bijbehorende kantoren en woningen. In een later stadium is door de ontwikkelaar Imca (het latere Maeyveld) geconstateerd dat het project niet haalbaar was. Na 6 jaar Arcadis Bouw en Vastgoed, met als hoogtepunt de realisatie van het Gemeentehuis te Ridderkerk, had Arno van Basten de sterke behoefte om zijn ervaring op het gebied van bouwmanagement uit te breiden met een functie aan de andere kant van de tafel.

In 2006 heeft Arno van Basten bij Aan de Stegge Twello de kans gekregen om zichzelf als procesmanager vanuit het bouwbedrijf verder te gaan ontwikkelen. Op het project de Boreel PNO te Deventer, een grootschalig winkelcentrum met vrijetijdsvoorzieningen, parkeergarage en stadsappartementen heeft hij in de ontwerp- en uitvoeringsfase een grote diversiteit van project-/procesmanagement werkzaamheden verricht. Veel van de desbetreffende werkzaamheden hadden direct relatie met de contractuele kant van het project. Vervolgens is Arno van Basten de uitdaging aangegaan om de uitvoeringsfase van de tot op dat moment reeds moeizaam verlopende appartementencomplexen van De3Rivieren in Ridderkerk te gaan managen. De desbetreffende projecten waren in bouwteamverband ontwikkeld. In deze zeer leerzame periode heeft Arno van Basten ondervonden dat voor het vanuit het bouwbedrijf aansturen van de uitvoering van bouwprojecten andere management kwaliteiten benodigd zijn. Dit is een van de redenen waarom Arno van Basten in 2008 heeft deelgenomen aan de opleiding NLP Practitioner.

Vanaf 2009 heeft Arno van Basten er voor gekozen om in de functie van projectleider nieuwbouw bij woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem eerder in het bouwproces te gaan opereren. Wederom een functie aan de andere kant van de tafel, nu aan de zijde van de opdrachtgever. Arno van Basten heeft de overtuiging dat zijn ervaring aan de verschillende kanten van de tafel meerwaarde heeft. Arno van Basten heeft vanaf 2009 het project Langs de Rijn te Arnhem vanaf de definitiefase t/m de ontwerpfase c.q. vaststelling stedenbouwkundig plan procesmatig en inhoudelijk vormgegeven. Een onderdeel van Langs de Rijn betreft het appartementencomplex Brugwachter en Dijkgraaf welke reeds onder aansturing van Arno van Basten t/m verkrijgen omgevingsvergunning is uitgewerkt. De desbetreffende appartementen zijn eind 2009 in verkoop gegaan. Naast de projectmanagement werkzaamheden voor de nieuwbouw ontwikkeling Langs de Rijn is door Arno van Basten tevens het proces na oplevering van de Toren van Gelre te Arnhem aangestuurd. Het project kent een lange intensieve juridische nazorg met verschillende procedures bij de Raad van Arbitrage.

Vanaf 1 januari 2012 is Arno van Basten als (freelance) adviesbureau met de bedrijfsnaam Basten Bouwmanagement ingeschreven bij de Kamer van koophandel Centraal Gelderland onder KvK-nummer 54179882.

Download hier het Curriculum Vitae van Arno van Basten.